ul. Nowy Świat 58A, Warszawa
tel. 22 826 45 02 // 22 826 23 10

Co to jest biopsja?

Co to jest biopsja?

Biopsja to zabieg diagnostyczny, który pozwala na pobranie do dalszych badań materiału biologicznego pochodzącego z tkanek objętych zmianami chorobowymi. Materiał ten pobierany jest w sposób inwazyjny, potem zaś trafia do histopatologa poddającego go dalszej analizie pod mikroskopem. Dzięki biopsji można uzyskać odpowiedź na pytanie o to, jaki jest charakter zmian, często więc właśnie to badanie jest wstępem do postawienia prawidłowej diagnozy i zaproponowania odpowiedniego leczenia.

Biopsja zalecana jest przede wszystkim wtedy, gdy lekarz nie jest pewny w stu procentach swojej diagnozy pomimo wykonania innych, dostępnych mu badań klinicznych. Zleca się ja także wtedy, gdy rozpoznanie jest w zasadzie pewne, włączenie prawidłowego leczenia wymaga jednak uzyskania jego potwierdzania. Z taką praktyką mamy do czynienia przede wszystkim wtedy, gdy zachodzi poważne podejrzenie zmian o charakterze nowotworowym.

W zależności od sytuacji możemy mówić zarówno o biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej, jak i o biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej celowanej. Drugi z wymienionych rodzajów jest wykonywany z wykorzystaniem obrazu USG, jest więc uważany za dokładniejszy i przeprowadzany wtedy, gdy miejsce pobrania materiału biologicznego jest trudno dostępne. Szczególną odmianą tego badania jest biopsja gruboigłowa. W czasie jej trwania można pobrać nie tylko materiał komórkowy pochodzący z podejrzanej zmiany, ale również cały fragment narządu lub tkanki.

Related Tags