ul. Nowy Świat 58A, Warszawa
tel. 22 826 45 02 // 22 826 23 10

Biopsja tarczycy – przebieg badania

Biopsja tarczycy – przebieg badania

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) tarczycy jest jednym z podstawowych badań istotnych w diagnostyce wielu chorób tego narządu. Zleca ją prowadzący nas lekarz endokrynolog. Polega ona na nakłuciu danego „niepewnego” miejsca w celu uzyskania informacji o jego charakterze (budowa, pochodzenie).

Biopsja tarczycy jest bezpieczna i raczej bezbolesna. Jedynym jej śladem może być drobne ukłucie oraz niewielki siniak, jak po pobraniu krwi. Pacjent nie musi się do tego badania specjalnie przygotowywać, nie musi też być na czczo.

Wskazania do wykonania biopsji

Biopsja służy do zdiagnozowania różnych zmian ogniskowych tarczycy (guzków), w celu wykluczenia lub potwierdzenia zmian nowotworowych oraz podjęcia ewentualnego leczenia czy operacji. Lekarz zleca biopsję, gdy w badaniu ultrasonograficznym zostanie wykryta obecność jednego lub więcej guzków. W większości przypadków zmiany mają charakter niezłośliwy. Jedynie 4 % badanych guzków tarczycy ma charakter zmian nowotworowych.

Biopsję tarczycy wykonuje się również wtedy, gdy istnieje podejrzenie zmian zapalnych w tarczycy, a także w celu opróżnienia torbieli tarczycy z płynu.

Przebieg badania

Biopsja tarczycy polega na nakłuciu guzka za pomocą cienkiej igły (grubości 0,4-0,6 mm) i pobraniu z niego materiału do badania cytologicznego (mikroskopowego).

Niekiedy biopsję należy powtórzyć. Dzieje się tak w sytuacji, gdy pobrany materiał zawiera za mało komórek tarczycy lub nie zawiera ich praktycznie wcale. Mamy wtedy do czynienia z tzw. biopsją niediagnostyczną, która zdarza się w 30 % przypadków.

W naszej placówce zabieg wykonywany jest przez dwóch lekarzy jednocześnie pod pełną kontrolą USG. W ten sposób minimalizujemy ryzyko biopsji niediagnostycznej do 2-3 % przypadków.

Biopsję tarczycy wykonuje lekarz patomorfolog we współpracy z lekarzem radiologiem, który przykłada głowicę USG i odnajduje zmianę. Patomorfolog wkuwa igłę, dociera do zmiany i aspiruje materiał do badania. Po usunięciu igły, zakłada opatrunek.

Sam zabieg trwa bardzo krótko, nie wymaga znieczulenia, a bezpośrednio po jego zakończeniu pacjent może spokojnie wrócić do domu.

Pobrany materiał poddawany jest ocenie histopatologicznej przez lekarza patomorfologa.

W naszej placówce czas oczekiwania na wyniki wynosi od 4 do 7 dni.

Related Tags