ul. Nowy Świat 58A, Warszawa
tel. 22 826 45 02 // 22 826 23 10

Nasi patomorfolodzy

Dobry Patomorfolog- prywatne gabinety lekarzy w Warszawie

r n. med. Magdalena Bogdańska

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana BACC (pobranie materiału do oceny histopatologicznej)

Wykonuje biopsję:

  • tarczycy
  • węzłów chłonnych
  • ślinianek
  • piersi
  • innych narządów wewnętrznych

Patomorfolog – lekarz zajmujący się rozpoznawaniem, klasyfikacją oraz czynnikami prognostycznymi chorób na podstawie zmian morfologicznych w tkankach i narządach.

Patomorfologia to dziedzina interdyscyplinarna, to znaczy bierze udział w diagnostyce i leczeniu chorób wielu specjalności, poczynając od onkologii poprzez wszystkie zabiegowe działy medycyny, a kończąc na dermatologii oraz pracach badawczych.

Patomorfolog wykorzystuje w swojej pracy szeroki zestaw metod (biopsja, mikroskopia wraz z cyfrową analizą obrazu, mikroskopia wirtualna, telemedycyna, cytochemia i histochemia, biologia molekularna).

Patomorfologia jest szczególnie pomocna we współczesnej diagnostyce chorób nowotworowych. Odgrywa ona istotną rolę nie tylko w procesie formułowania ostatecznego rozpoznania ale ma też duży udział w ocenie czynników ryzyka, stopnia zaawansowania choroby oraz prognozowaniu i nadzorowaniu chorych.

Lekarze przyjmujący w gabinetach  Alfa-Lek w Warszawie:

dr n. med. Magdalena Bogdańska

Wykonuje biopsję:

  • tarczycy
  • węzłów chłonnych
  • ślinianek
  • piersi
  • innych narządów wewnętrznych